Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Prohlášení příspěvkové organizace k výstavbě chráněného bydlení - „Chceme žít jinak“

Prohlášení příspěvkové organizace k výstavbě chráněného bydlení - „Chceme žít jinak“Datum konání:
23.1.2019

Prohlášení příspěvkové organizace k výstavbě chráněného bydlení ve Svitávce v rámci projektu „Chceme žít jinak“

V roce 2006 byl v České republice přijat zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Česká republika podepsala 30. března 2007 a ratifikovala 28. září 2009 Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Na základě článu 10 Ústavy se stala Úmluva po svém vyhlášení dne 12. února 2010 součástí právního řádu ČR. Tato Úmluva je zásadním dokumentem, který mimo jiné upravuje právo na nezávislý způsob života a právo na život v komunitě. V roce 2007 vláda ČR schválila Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti.

Paprsek, příspěvková organizace, ve Velkých Opatovicích, byla zapojena do individuálního projektu MPSV v roce 2013. V roce 2015 Rada Jihomoravského kraje schválila usnesením přípravu projektu s cílem podání žádosti o podporu v IROP a v únoru 2018 schválila předloženou projektovou žádost „Transformace DOZP Paprsek p. o. „Chceme žít jinak“- Svitávka.  V roce 2015 začalo hledání vhodného pozemku pro výstavbu chráněného bydlení pro 12 osob. Svitávečtí vytipovali pozemky k odkupu. Některé pozemky, ale nesplňovaly požadavky pro stavbu a nakonec byl jako vhodný vybrán pozemek vzdálený cca sto metrů od centra městyse. Další jednání probíhala v kompetenci zřizovatele – Jihomoravského kraje. V roce 2017 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s městysem Svitávka (majitel pozemku). A začátkem roku 2018 byla podána žádost o dotaci z fondů IROP a spolufinancování výstavby dvou rodinných domů ve Svitávce. Transformační plán byl schválen usnesením Radou JmK dne 29. ledna 2018. Transformačnímu plánu předcházela pečlivá analýza klientů podle jejich specifických potřeb.

Výstavba dvou rodinných domků v lokalitě Svitávka s kapacitou 12 osob (celkem čtyři skupinové domácnosti po třech uživatelích) budou mít klienti s mentálním a kombinovaným (tělesné a smyslové) postižením možnost s náležitou podporou žít v přirozeném prostředí v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život a zvládat péči o domácnost tak, jak to děláme my všichni ostatní. Převažující metodou práce s klientem je poradenství, poskytnutí informací, terapeutická podpora, bezprostřední dopomoc a nácvik potřebných dovedností. Klienti jsou vedeni a motivováni k samostatnosti, rozhodují o svých záležitostech a je respektována jejich dospělá role. Budou mít možnost využívat služby praktického lékaře, kadeřníka, obchod, knihovnu, pedikúru, poštu aj. Mohou chodit do zaměstnání, stýkat se s přáteli, se kterými mají společné zájmy, rozvíjet svoje záliby. U klienta je podporována samostatnost a nezávislost na sociální službě, zapojování do veřejných aktivit od společenských až po volby, přitom bude zachována osobnost a důstojnost klientů, bude brán ohled na jejich zdravotní stav, charakter a míru postižení. Přechodem klientů do chráněného bydlení naše společná snaha nekončí. Máme stále co zlepšovat, učit se novým věcem, rozšiřovat možnosti a samostatnost klientů.

Přízemní domácnosti v nových domcích mají speciální vybavení a bezbariérové uspořádání, které je přizpůsobeno pro osoby, které používají invalidní vozík nebo jiné kompenzační pomůcky. Dvorek a oplocená zahrada budou uživatelům umožňovat věnovat se zahradničení, aktivní relaxaci, ale i možnost mít u sebe domácího mazlíčka např. kočku nebo králíka. Což ve velkokapacitním zařízení není dost dobře možné.

Ženy i muži jsou v zařízení na běžný život v komunitě soustavně připravováni, kdy s pracovníky nacvičují nákupy, vaření, úklid, praní prádla a žehlení a také mají možnost chodit do práce. Na to co klienti započali společně s pracovníky ve Velkých Opatovicích, chceme navázat v chráněném bydlení nejen ve Svitávce, ale i v jiných lokalitách např. v roce 2020 v Boskovicích. Přejeme si navzájem se potkávat, zjistit, že jsme všichni stejní, máme stejné potřeby a touhy. Je patrné, že naši klienti potřebují více času, prostoru a pomoc druhé osoby, ale i oni mají právo žít běžným způsobem života. Společně dokážeme rozdíly a překážky zvládnout.

Mrzí nás přístup některých občanů dané lokality, kteří se v osobním zájmu nestydí šířit o lidech s mentálním postižením lži a pomluvy a urážet všechny lidi se zdravotním postižením. Lidé se zdravotním postižením si svůj handicap nevybrali a nemohou svůj stav zvrátit, ale běžná lidská společnost může změnit postoj a nestavět se do pozice nadlidí. Nenávist, nevědomost a lidská hloupost ubližuje těm, kteří nic neprovedli a hatí těžkou a dobře míněnou práci všech lidí, kteří s postiženými pracují a kteří jim pomáhají.

Všem stávajícím a budoucím obyvatelům chráněného bydlení, jejich sousedům a dalším občanům přejeme vše dobré na společné cestě.

 

Bc. Marie Wetterová, ředitelka

 

Více informací o projektech MPSV v období let 2007 – 2019 najdete na:

http://www.trass.cz/

http://www.trass.cz/index.php/2018/11/05/destigmatizacni-kampan-tiskova-zprava/