Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Domov pro osoby se zdravotním postižením > Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu

Sociální pracovníci organizace Paprsek, příspěvková organizace, na základě vnitřních pravidel aktivně informují zájemce o nabízené sociální službě a všech povinnostech, které pro něj ze smlouvy o poskytování sociální služby vyplývají, včetně podmínek způsobu poskytování služby a její ceny. Pracovníci zařízení v procesu zjišťují, co zájemce od služby očekává, zda se nachází v nepříznivé sociální situaci, jakým způsobem byla jeho nepříznivá situace řešena v minulosti a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba naplňovat dojednané cíle. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu, poskytovatel podporuje zájemce při jejich formulování. Jednání se zájemcem o službu je významnou součástí procesu, který vede k budoucí spolupráci mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby a probíhá v několika fázích.

Pracovníci zařízení dbají na to, aby zájemce podmínkám porozuměl, aby sám určil své potřeby a zájmy. V průběhu jednání vytváří poskytovatel takové podmínky, které podpoří zájemce při jeho rozhodování a to tím, že informuje o možnostech a podporuje jej při vyjadřování vlastní vůle.

Pokyny k vyplnění žádosti o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením:

 1. Žádost o poskytování sociální služby vyplňte čitelným hůlkovým písmem a zájemce (zákonný zástupce) se vlastnoručně podepíše.
 2. Vyplněná žádost o poskytování sociální služby musí obsahovat:
  • vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce včetně uvedených příloh,
  • zprávu odborného lékaře (psychiatra) pokud jej zájemce navštěvuje nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné,
  • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči,
  • je-li zájemce omezen ve svéprávnosti – kopii rozsudku s vyznačením nabytí právní moci,
  • je-li zájemce omezen ve svéprávnosti – kopii listiny o jmenování opatrovníka.
 3. V zájmu ochrany osobních a citlivých údajů o zdravotním stavu zájemce upozorňujeme, že je nutné vyjádření lékaře po vyplnění přiložit v zalepené obálce.
 4. Zahájení poskytování sociální služby v pobytovém zařízení Paprsek p. o. Velké Opatovice je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vyplněnou žádost můžete osobně přinést do zařízení Paprsek, p.o. Velké Opatovice, nebo zaslat na adresu:
  • Paprsek, příspěvková organizace
  • K Čihadlu 679
  • 679 63 Velké Opatovice
 6. Do 30 dnů od data podání žádosti obdržíte písemné vyrozumění o tom, že žádost byla přijata, zda je zařazena do evidence zájemců o službu, nebo zda je nutné doložit další přílohy. O blížícím se termínu zahájení poskytování sociální služby budete v dostatečném předstihu informováni telefonicky a písemně sociálními pracovníky.
 7. V případě nezařazení do evidence zájemců o sociální službu je zájemci zasláno „oznámení o nezařazení do evidence zájemců o službu“ s důvody pro nezařazení.