Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Festiválek v Rudce
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Organizace > Transformace

Transformace

7.2.2023 Přikládáme prezentaci záměru zbudování DOZP komunitního typu v Kunštátě:

Kunštát - prezentace

 

 

V pátek 20.8. 2021 jsme se zúčastnili setkání s p. Milanem Šveřepou v Uherském Hradišti. Přikládáme odkaz- https://monikajelinkova.cz/setkani-vip-aneb-velmi-inspirativni-podporovatele/

 

 

Paprsek, příspěvková organizace,Velké Opatovice byla v dubnu 2013 zařazena do individuálního projektu MPSV s názvem Transformace sociálních služeb.

Bližší informace o transformaci sociálních služeb najdete na stránkách Národního centra podpory transformace sociálních služeb zde.

Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb

Kulatý stůl o transformaci sociálních služeb na téma Život v přirozeném prostředí se uskutečnil v červnu 2015 – více informací najdete zde.

Vize transformace zařízení Paprsek, příspěvková organizace, Velké Opatovice 

Transformační proces máme v současné době naplánován na dvacet let, tj. do roku 2041. Další kroky transformace budou závislé na dalším vývoji soc. služeb jako celku, na legislativních změnách, na dalších událostech a změnách ve společnosti, které nelze v tento okamžik blíže specifikovat.

 

Transformační proces jsme rozdělili do několika etap.

V předchozím období byla realizována I. a II. etapa.

I.            Etapa – přípravná fáze (2013-2016) – zahájení transformačního procesu, sestavení TT, sestavení prvního TP, přípravná fáze v práci s personálem, klienty, rodinnými příslušníky, opatrovníky, zástupci měst, obcí a veřejností. Vybudování tréninkového bytu a zahájení vyhledávání a mapování možností zbudování nízkokapacitní sociální služby poskytované v komunitě. Kapacita jednotlivých poskytovaných služeb na konci etapy (108).

II.           Etapa – zahájení procesu postupného snižování kapacity DOZP , stavební úpravy stávajícího DOZP a rozdělení ubytovací části na jednotlivé domácnosti (2017-2022) Kapacita jednotlivých poskytovaných služeb na konci etapy (84).

    0.    r. 2017 – CHB Velké Opatovice – kapacita 4 klienti

    1.    r. 2018 – CHB Velké Opatovice – kapacita 8 klientů

    2.    r. 2020 – CHB Benešov a CHB Boskovice – 12 klientů

    3.    r. 2021 – rozdělení ubytovací části DOZP na jednotlivé domácnosti – změny organizace práce a rozdělení klientů, rozšíření      tréninkových domácností

    4.    r.2022 – CHB Velké Opatovice – kapacita 12 klientů

III.          Etapa – pokračování postupného snižování kapacity DOZP (2023–2027), posilování komunitního způsobu života již v zaběhnutých službách. Kapacita jednotlivých poskytovaných služeb na konci etapy: DOZP (67), DOZP Komunitní (8), CHB (33)

V rámci dalšího snižování kapacity DOZP máme v této etapě naplánováno

 

Kunštát – odkup stavebního pozemku na výstavbu komunitního DOZP s kapacitou 8 klientů ve dvou samostatných domácnostech. Objekt by sloužil pro naše stávající klienty s vysokou mírou podpory, je navrhován jako zcela bezbariérový.

 

Letovice – odkup staršího rodinného domu ve vlastnictví města. Vzhledem ke špatnému statickému stavu jeho demolice a výstavba nového domu, která by zajistila možnost poskytování pobytové sociální služby Chráněné bydlení s kapacitou 9 klientů ve 4 samostatných domácnostech, pro naši stávající klientelu se střední a vysokou mírou podpory. Úpravy objektu jsou navrhovány jako zcela bezbariérové.

 

V Letovicích zbudujeme , v pronajatém prostoru, sociálně terapeutickou dílnu, pro klienty, kteří vzhledem ke svému postižení, nenašli vhodné uplatnění na běžném trhu práce.  Dílna by jim umožňovala smysluplně trávit volný čas mimo svou domácnost. Do terapeutické dílny by dojížděli, dle svých individuálních možností hromadnou dopravou nebo vozem. Do terapeutické dílny by docházeli a jezdili i naši stávající klienti komunitních služeb.

 

Zřizovatel organizace má zájem žádat o finanční podporu z evropských fondů. Celková kapacita celé organizace zůstane na současné úrovni 108 osob, všechny registrované služby (DOZP, DOZP komunitní, CHB) bude zajišťovat současný poskytovatel sociální služby.

 

 

 

Zřizovatel dosud nerozhodl o úplné transformaci našeho zařízení, v tento okamžik probíhají jednání se zřizovatelem, kde jsou předkládaný dvě varianty následných transformačních kroků, včetně jejich ekonomických dopadů a časového harmonogramu. Je definována minimální kapacita stávajícího zařízení, při které lze dlouhodobě udržet efektivní fungování původního transformovaného zařízení, při zachování stávající kvality poskytovaných služeb – varianta částečné transformace. Druhá varianta, která předpokládá transformaci úplnou dává zřizovateli informace o předpokládaných nákladech všech plánovaných vzniklých komunitních služeb a srovnání nákladovosti obou předkládaných variant v okamžiku dokončení všech plánovaných kroků. Realizací III. etapy transformace se naše organizace dostává téměř na hranici první varianty (65 klientů).

 

 

Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb

Veřejný závazek příspěvkové organizace k deinstitucionalizaci najdete zde.

Orgány Jihomoravského kraje schvalují přípravu projektů financovaných ze zdrojů Evropské Unie včetně zajištění jejich spolufinancování:

  • Rada Jihomoravského kraje schválila na své 127. schůzi konané 10. 12. 2015 usnesením č. 8495/15/R127 přípravu projektu „Transformace DOZP Paprsek p. o. „Chceme žít jinak“ – Svitávka s cílem podání žádosti o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu.
  • Rada Jihomoravského kraje schválila na své 50. schůzi konané dne 12. 2. 2018, bod programu schůze č. 79 – předkládanou projektovou žádost „Transformace DOZP Paprsek p. o. „Chceme žít jinak“ – Svitávka.
  • Transformační plán organizace Paprsek, p. o., byl schválen usnesením RJMK č. 2232/17/R31 dne 31.08.2017, aktualizovaná verze transformačního plánu pak byla schválena usnesením RJMK č. 3541/18/R49 dne 29.01.2018.

Projekt MPSV s názvem Transformace sociálních služeb