Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Festiválek v Rudce
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Projekt "Jsme součástí komunity"

Projekt "Jsme součástí komunity" Obrázek1.png

Transformace Paprsku VO 3.etapa

„Jsme součástí komunity“

 

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_036/0004234
  • Termín realizace: 1.4.2024 – 31.3.2026

Paprsek zahájil proces transformace v roce 2017, kdy byl schválen první transformační plán.

V průběhu prvních dvou etap z domova odešlo do komunitních služeb celkem 28 klientů. V rámci 3. etapy, na kterou je zaměřen tento projekt, má z domova odejít dalších 17 klientů do dvou nově vznikajících služeb chráněného bydlení (CHB). Pro Paprsek to znamená připravit organizační strukturu, klienty na přechod, zaměstnance na změnu, zapojit opatrovníky a další aktéry v cílových lokalitách.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit začlenění části uživatelů DOZP Paprsek Velké Opatovice do běžného prostředí.

 

Tohoto cíle bude dosaženo díky:

  • Důkladné přípravě a adaptaci nově vznikajících služeb chráněné bydlení ve dvou nových lokalitách.
  • Nové služby budou plně zajištěny potřebnými metodikami a nastavením pracovních postupů.
  • Vybudování nové sociálně terapeutické dílny pro klienty v jedné z lokalit.
  • Přípravě uživatelů nové služby a jejich začlenění do společnosti. Klienti v nových službách budou mít své individuální / přechodové plány a jejich naplňování bude průběžně sledováno. Celkem bude připravováno 17 uživatelů.
  • Odborné přípravě zaměstnanců se zaměřením na začleňování uživatelů do běžného prostředí. Bude se týkat jak zaměstnanců nových služeb, zaměstnanců připravovaných pro rozšíření nových služeb, tak zaměstnanců, kteří budou působit při přípravě klientů pro jejich přechod v rámci DOZP. Celkem se jedná o 33 zaměstnanců.
  • Motivování a zapojení ostatních aktérů do procesu transformace. Ostatní aktéři budou známi, kontaktováni / zapojeni a bude nastaven plán pro jejich aktivní zapojení. Ten bude průběžně vyhodnocován a aktualizován.
  • Průběžnému sledování a vyhodnocování průběhu přechodové fáze. V rámci projektu proběhne iniciační analýza na začátku projektu a vyhodnocovací analýza charakterizující změnu za dobu projektu. Metodika této analýzy bude připravena pro pravidelné opakování i po ukončení projektu.
  • Tato činnost bude realizována v souladu s transformačním plánem v jeho aktuální podobě.